Ρύθμιση ενός Mikrotik ως Router με DHCP Server με Master-Slave LAN (How to Mikrotik Basics) – Μέρος 1ο

1

Ρύθμιση ενός Mikrotik ως Router με DHCP Server με Master-Slave LAN

Στο άρθρο αυτό θα μιλήσουμε για την ρύθμιση ενός Mikrotik έτσι ώστε να λειτουργεί ως Router  με DHCP Server.

Αν έχετε κάποιες δικές σας ρυθμίσεις στην συσκευή καλύτερα να πάρετε ένα backup ώστε να σας είναι εύκολο μετά να τις επαναφέρετε.

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ξεκινήσουμε με εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η default ip μετά απο εργοστασιακές ρυθμίσεις σε όλες τις συσκευές Mikrotik είναι 192.168.88.1

Η πρόσβαση είναι εύκολη αρκεί να μπείτε στην διεύθυνση 192.168.88.1 με τον browser της επιλογής σας και να βάλετε σαν όνομα χρήστη admin, αφήστε κενό στη θέση στο password.

Υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης στις συσκευές Mikrotik με το Winbox μια εφαρμογή της εταιρείας που μπορείτε αν θέλετε να την κατεβάσετε από εδώ.

Σε αυτό το παράδειγμα η πρώτη θύρα του Mikrotik ρυθμίζεται ως WAN και οι υπόλοιπες ως LAN με τη μία ως Master και τις υπόλοιπες ως Slave.

Ρύθμιση θύρας WAN

Πρώτη μας ενέργεια είναι να ρυθμίσουμε την IP διεύθυνση της θύρας WAN.
Στο βασικό menu επιλέγουμε IP και μετά Addresses

Στο κενό παράθυρο με τίτλο “Address List” πατάμε το κουμπί με το μπλε σταυρό για να μας ανοίξει το παράθυρο δημιουργίας νέας διεύθυνσης με τίτλο “Address”. Στο ομώνυμο πεδίο καταχωρούμε την διεύθυνση που θέλουμε να έχει η WAN θύρα του router, ακολουθούμενη από το “/24”. Το subnet της διεύθυνσης που δίνουμε στην θύρα WAN πρέπει να αντιστοιχεί με το subnet της διεύθυνσης του modem/router που θα μας δώσει έξοδο στο internet.
Στο πεδίο “Interface” επιλέγουμε την πρώτη θύρα με όνομα “ether1”.
Πατάμε το κουμπί “Apply” και αυτόματα εμφανίζεται στο πεδίο “network” το subnet στο οποίο αντιστοιχεί η διεύθυνση που επιλέξαμε.

Ρύθμιση θυρών LAN

Όπως ορίσαμε την πρώτη θύρα ως WAN, έτσι θα ορίσουμε την δεύτερη θύρα ως LAN. Πατάμε πάλι το κουμπί με το μπλε σταυρό και στο καινούριο παράθυρο βάζουμε την διεύθυνση που θα χρησιμοποιεί η δεύτερη θύρα του router, ακολουθούμενη από το “/24”. Το “/24” σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε 256 διαφορετικές διευθύνσεις στο νέο δίκτυο. Αν θέλουμε περισσότερες διευθύνσεις, βάζουμε “/23” για 512 διευθύνσεις, “/22” για 1024 κλπ. Πρέπει να προσέξουμε ώστε το subnet αυτής της διεύθυνσης να είναι διαφορετικό από το subnet της θύρας WAN. Επιλέγουμε “ether2” στο πεδίο “Interface” και πατάμε το κουμπί “Apply”. Στο πεδίο “Network” εμφανίζεται αυτόματα το subnet στο οποίο αντιστοιχεί η θύρα LAN.

Επιλέγουμε “Interfaces” στο βασικό menu. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε μία μία όλες τις θύρες και δίνουμε όνομα σε κάθε μία ξεχωριστά στο πεδίο “Name”.

Εξαιρώντας την πρώτη θύρα LAN (“ether2”) στις υπόλοιπες την επιλέγουμε στο πεδίο “Master Port”.

Ρύθμιση DNS

Στο βασικό menu επιλέγουμε IP και μετά DNS.

Στο παράθυρο που ανοίγει, στο πεδίο “Servers” επιλέγουμε την τιμή «8.8.8.8» χωρίς τα εισαγωγικά.

Ρύθμιση DHCP Server

Για να στήσουμε τον DHCP Server πάμε στο κεντρικό menu και επιλέγουμε IP και μετά DHCP Server. Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε το κουμπί “DHCP Setup”.
Ανοίγει νέο παράθυρο και επιλέγουμε στο πεδίο “DHCP Server Interface” την πρώτη θύρα που έχουμε ορίσει ως LAN (“ether2” ή όπως αλλιώς την έχουμε ονομάσει), πατάμε “Next”, κατόπιν το subnet στο οποίο θα δώσει διευθύνσεις ο DHCP Server, πάλι “Next”, την διεύθυνση της θύρας LAN ακολουθούμενη από “Next”, την πρώτη και την τελευταία διεύθυνση που θα μπορεί να δώσει ο DHCP Server χωρισμένες από μία παύλα (“-“) και τέλος, στο πεδίο “DNS Servers” καταχωρούμε την διεύθυνση “8.8.8.8”.
Το τελευταίο πεδίο το αφήνουμε όπως έχει.

Για το “/24” ισχύουν οι κανόνες που αναφέραμε πιο πάνω.

Ρύθμιση Firewall

Για να ρυθμίσουμε το Firewall βρίσκουμε στο αριστερό menu το IP -> Firewall. Στο παράθυρο που ανοίγει πηγαίνουμε στην σελίδα NAT, πατάμε το κουμπί “+” και στο νέο παράθυρο, στην σελίδα General, στο πεδίο Out. Interface επιλέγουμε την θύρα WAN.

Έπειτα πηγαίνουμε στην σελίδα Action και στο πεδίο Action επιλέγουμε masquerade. Τέλος πατάμε το κουμπί “OK”.

Ρύθμιση των  Routes

Στο κεντρικό menu επιλέγουμε IP και μετά Routes. Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε το μπλε σταυρό και στο νέο παράθυρο βρίσκουμε το πεδίο “Gateway” και καταχωρούμε την διεύθυνση του ADSL router από τον οποίο θέλουμε να βγαίνουμε στο internet και πατάμε “OK”. Προσοχή !!! Η διεύθυνση του ADSL Router πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο subnet με την διεύθυνση της θύρας WAN.

Backup

Τέλος, σώζουμε το configuration που φτιάξαμε κάνοντας backup. Για να γίνει αυτό πηγαίνουμε στο κεντρικό menu και επιλέγουμε “Files”. Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε το κουμπί “Backup”, στο πεδίο “Name” δίνουμε ένα όνομα της επιλογής μας και πατάμε το κουμπί “Backup”.

Αν θέλουμε, παίρνουμε το αρχείο από το file list με το ποντίκι και το μεταφέρουμε σε έναν φάκελο του Η/Υ που έχουμε επιλέξει (drag & drop).

Η διαδικασία τελείωσε.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις το Mikrotik ενεργεί ως router με DHCP Server.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

O παραπάνω οδηγός αφορά εκείνους που έχουν τις βασικές γνώσεις συνδέσεων δικτύου.

Βαθμός δυσκολίας 1-103

Χρόνος προγραμματισμού = 15 λεπτά

Καλή επιτυχία!

e-wireless.gr

Το νούμερο 1 κατάστημα τεχνολογίας.

Share.

1 Comment

Leave A Reply