Στατική ip στη wan port του Mikrotik.

Συνήθως η wan θύρα είναι δυναμική. Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να ορίσουμε εμείς στατική την wan ip. Αυτό θα δούμε…

Μπλοκάρισμα χρηστών από το Internet με Mikrotik router.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως μπορούμε να μπλοκάρουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε μία ή σε ένα σύνολο συσκευών χωρίς να μπλοκάρουμε την πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Πάμε…