Αναβαθμίζουμε τις Unifi συσκευές μας.

Σε αυτόν το οδηγό θα δείξουμε 3 τρόπους αναβάθμισης των unifi συσκευών μας. Ο ένας τρόπος είναι με το Ubiquiti Discovery Tool Πάμε στο site της Ubiquiti  https://www.ui.com/ και κατεβάζουμε…