Πως κάνουμε πολλούς χρήστες User Manager (Hotspot) Mikrotik.

 

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως κάνουμε πολλούς χρήστες για το hotspot και πως τυπώνουμε τα vouchers.

Κάνουμε login στον usermanager

πάμε στην καρτέλα users πάνω στο add πατάμε batch

επιλέγουμε πόσους χρήστες θέλουμε να φτιάξουμε

με τι να ξεκινάει το όνομα του username εμείς βάζουμε hotspot

από ποσά γράμματα να αποτελείτε

και πόσους χαρακτήρες να είναι το password

επιλέγουμε το profile που θέλουμε να έχουν τα accounts

τέλος πατάμε add

Όπως βλέπουμε παρακάτω μας έφτιαξε τους χρήστες με το username να ξεκινά όπως του ζητήσαμε.

 

Τώρα τα επιλέγουμε όλα η ένα ένα σε οποίο θέλουμε να βγάλουμε voucher

Στην καρτέλα generate επιλέγουμε το vouchers

και πατάμε generate

 

Τέλος μας βγάζει τα vouchers στην οθόνη και μπορούμε να τα τυπώσουμε εάν θέλουμε.

Καλή επιτυχία!

 

Leave A Reply