Χρονικά όρια στους Hotspot Users Mikrotik.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως μπορούμε να βάλουμε όρια σε κάποιον χρήστη του hotspot από το menu του router αλλά και από τον user manager.

Πάμε ip -> Hotspot

Στην καρτέλα users επιλέγουμε τον χρήστη που θέλουμε και στο παράθυρο που μας ανοίγει στην καρτέλα limits βάζουμε το πόσο χρόνο να κρατάει τον χρήστη

τέλος πατάμε apply

Επίσης μπορούμε και από τον usermanager Profiles

Limitations

Επιλέγουμε το προφίλ που θέλουμε και επιλέγουμε το uptime για το profile.

Και οι δύο τρόποι δουλεύουν.

 

Καλή επιτυχία!

 

Leave A Reply