Απαγόρευση πρόσβασης στο Mikrotik router μας.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως θα μπλοκάρουμε την πρόσβαση από τους άλλους χρήστες του δικτύου μας στο mikrotik μας.

Πάμε ip -> firewall

Στην καρτέλα address lists πατάμε + γράφουμε support για όνομα που θα βάλουμε τις ip που θέλουμε εμείς να βλέπουν το router μας

Για παράδειγμα θέλουμε την ip 10.5.5.254

 

Μπορούμε επίσης να βάλουμε ένα σύνολο από ip

τέλος πατάμε apply και πατάμε πάλι “+”

 

Γράφουμε router και βάζουμε την ip του router μας

 

Μέτα πάμε firewall στην καρτέλα filter rules στο chain βάζουμε την επιλογή input,στο protocol επιλέγουμε το tcp και στο dst port βάζουμε τα ports 21,22,23,80,8291.

Τώρα πάμε στην καρτέλα advanced και στο src address lists επιλέγουμε το check όπως στην φωτογραφία και μετά επιλέγουμε το support

και στο dst address list το router

Στην καρτέλα action επιλέγουμε το drop

Τέλος βλέπουμε ότι κόβει τις συνδέσεις πέρα της ip που δηλώσαμε προς το router

 

Καλή επιτυχία!

Leave A Reply