ΟΤΕ: πιλοτικές δοκιμές του VDSL Vectoring πετυχαίνουν ταχύτητες 160 Mbps

o2-VDSL-511x185
Όπως επισημαίνει ο Τηλέμαχος Δούκογλου, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Εργαστηρίων & Νέων Τεχνολογιών Σταθερής του Οργανισμού, το VDSL-Vectoring είναι μια νέα τεχνολογία «πολλά υποσχόμενη» και «μόλις ολοκληρωθούν οι πιλοτικές δοκιμές σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και δημιουργηθεί το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη δυνατότητα εφαρμογής της σε περιβάλλον πραγματικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ο ΟΤΕ θα προχωρήσει στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Δούκογλου «το VDSL Vectoring είναι μία τεχνολογία που αυξάνει τις ταχύτητες των VDSL συνδέσεων χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα δίκτυα. Αυτό που επιτυγχάνει η τεχνολογία VDSL-Vectoring (σε αρχιτεκτονική FTTC-fiber to the Cabinet) είναι ο δραστικός περιορισμός της επίδρασης του θορύβου (cross-talk noise) μεταξύ διπλανών γραμμών καθώς σε αυτόν οφείλεται η μείωση των πραγματικών επιδόσεων των γραμμών VDSL. Έτσι, με το Vectoring επιτυγχάνεται η αύξηση της ταχύτητας των ευρυζωνικών συνδέσεων, που μπορεί να φτάσει θεωρητικά τα 200 Mbps σε μικρές αποστάσεις. Το κόστος της εφαρμογής της τεχνολογίας Vectoring σε υπάρχοντα δίκτυα, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων αποτελεί, όμως, μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους ανάπτυξης δικτύων Νέας Γενιάς (NGN) καθώς δεν απαιτείται αλλαγή καλωδίων ή εκσκαφή και πέρασμα νέων.»

Όσον αφορά στο εάν θα μπορούσε το Vectoring να είναι υποκατάστατο του να φθάσει η οπτική ίνα στα κτήρια, το στέλεχος του ΟΤΕ σημειώνει: «Υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες που μπορούν να επιτρέψουν την παροχή υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης στον τελικό χρήστη που κυμαίνονται μεταξύ των 100 Mbps και 160 Mbps, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας μετάδοση δεδομένων (VDSL-Vectoring, VDSL-Bonding, SRA, G.INP). Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως ένα μεσοπρόθεσμό υποκατάστατο της οπτικής ίνας με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το χαμηλότερο κόστος υλοποίησης.»

Όπως είναι γνωστό ο ΟΤΕ ηγείται του ξεχωριστού αυτού τεχνολογικού project και έχει ξεκινήσει την πιλοτική δοκιμή της νέας τεχνολογίας. Στα εργαστήρια του ΟΤΕ στο Μαρούσι έχει ανατεθεί για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου της Deutsche Telekom, η αξιολόγηση της νέας ευρυζωνικής τεχνολογίας VDSL Vectoring που μπορεί να «φέρει» ταχύτητες Internet έως 200 Mbps. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δοκιμών σε κανονικές συνθήκες, εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί σε 2 εξωτερικές καμπίνες στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκογλου «ήδη, σε μετρήσεις που έχουν γίνει μέσω του speedtest της OOKLA από πιλοτικούς χρήστες του VDSL-Vectoring, έχουν σημειωθεί ταχύτητες γύρω στα 160 Mbps. Το speedtest της OOKLA είναι το πιο δημοφιλές και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ταχύτητας τόσο του σταθερού όσο και του κινητού Internet σε διεθνές επίπεδο. Μέσω της OOKLA πραγματοποιούνται, σε 2.500 servers παγκοσμίως, περισσότερα από 5 εκατ. test την ημέρα.

Η μέτρηση της ταχύτητας είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Σε διεθνές επίπεδο, εργαστηριακές δοκιμές του Vectoring έχουν πραγματοποιηθεί στα αντίστοιχα εργαστήρια της RomTelecom, θυγατρικής του ΟΤΕ στη Ρουμανία, ενώ η ίδια η DT έχει παραγγείλει εξοπλισμό, ο οποίος θα εγκατασταθεί σταδιακά στο δίκτυό της.

Μόλις ολοκληρωθούν οι πιλοτικές δοκιμές σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και δημιουργηθεί το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει τη δυνατότητα εφαρμογής της σε περιβάλλον πραγματικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ο ΟΤΕ θα προχωρήσει στην υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.»

Γιατί επελέγη όμως ο ΟΤΕ για τις δοκιμές του VDSL-Vectoring; Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Εργαστηρίων & Νέων Τεχνολογιών Σταθερής του Οργανισμού επισημαίνει: «Τα εργαστήρια Έρευνας και Τεχνολογίας του ΟΤΕ δοκιμάζουν τη νέα τεχνολογία Vectoring στο πλαίσιο του νέου αποκεντρωμένου μοντέλου συνεργασίας που εφαρμόζει ο όμιλος της Deutsche Telekom, και βάσει του οποίου αξιοποιεί την τοπική τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές δίνοντας ηγετικό ρόλο σε έργα σε διαφορετικές χώρες ανά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ διαθέτει ένα από τα πλέον άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και στελεχώνεται από προσωπικό υψηλής κατάρτισης. Παράλληλα, η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο περιβάλλον τόσο σε συνάρτηση με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις (π.χ. Σχέδιο Διαχείρισης Συχνοτήτων στον τοπικό βρόχο, Υποχρεώσεις χονδρικής – VPU κλπ) όσο και από τεχνικής άποψης αφού επιτρέπει την παρουσία εξοπλισμού VDSL τόσο στα κτήρια του ΟΤΕ όσο και στις υπαίθριες καμπίνες του δικτύου NGA (Next Generation Access).»

Συνοψίζοντας το στέλεχος του ΟΤΕ καταλήγει: «Η νέα τεχνολογία είναι πολλά υποσχόμενη, δεδομένου του συνδυασμού όλων των τεχνολογικών εξελίξεων του VDSL που προαναφέρθηκαν και οι οποίες επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες πρόσβασης και άριστη ποιότητα μετάδοσης δεδομένων.

Η τεχνολογία Vectoring θέτει τις απαραίτητες βάσεις για την ταχύτερη διείσδυση των υπηρεσιών δικτύου νέας γενιάς, ενώ απαιτεί χαμηλότερο κόστος επενδύσεων συγκριτικά με τις υπόλοιπες σύγχρονες τεχνολογίες.

Προϋπόθεση όμως της εισαγωγής της τεχνολογίας αυτής στο δίκτυο είναι να υπάρχει το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις Ευρωπαϊκές χώρες που ήδη έχει ξεκινήσει η χρήση της τεχνολογίας Vectoring έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διευκολυνθεί η χρήση της, προς όφελος των τελικών χρηστών.»

Leave A Reply