Σχεδιασμός πριν την εγκατάσταση μίας εξωτερικής ασύρματης σύνδεσης.

Σχεδιασμός πριν την εγκατάσταση μίας εξωτερικής ασύρματης σύνδεσης.

Για να έχουμε μία επιτυχημένη ασύρματη σύνδεση σε εξωτερικό χώρο η απόσταση και η οπτική επαφή δεν είναι τα μόνα που πρέπει να εξετάσουμε.
Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως η ζώνη Fresnel και το Fade Margin.
Η ζώνη Fresnel
Η ζώνη Fresnel είναι μια ελλειπτική περιοχή που περιβάλλει τη νοητή ευθεία της οπτικής επαφής του πομπού με το δέκτη. Η διάμετρος αυτής της περιοχής εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δύο κεραιών.
Η περιοχή αυτή θα πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντανακλάσεις και αυτές με τη σειρά τους υποβάθμιση της ποιότητας του σήματος.
Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα ενός εμποδίου που βρίσκεται εντός της ζώνης Fresnel της σύνδεσης:

 Airlink

Το εργαλείο αυτό μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη ζώνη Fresnel αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο για τον μέσο αλλά και τον έμπειρο ακόμα χρήστη να υπολογίσει με ακρίβεια τη ζώνη αυτή. Αρκεί ένα δένδρο ή ένα άλλο φυσικό εμπόδιο που θα δημιουργήσει το πρόβλημα.

Η Ubiquiti ανέπτυξε το  Airlink , ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους εγκαταστάτες να έχουν μια καλή εικόνα της εγκατάστασής τους πριν ακόμα την κάνουν.
Στο λογισμικό εισάγουμε όλα τα στοιχεία ( τις τοποθεσίες εγκατάστασης ,το ύψος ιστού που θα έχουμε αλλά και τις συσκευές με τις κεραίες ακόμα και τη συχνότητα ) έτσι κάνοντας δοκιμές θα υπολογιστεί η επιτυχία της σύνδεσης ή όχι και θα έχουμε μια άριστη εικόνα του εξοπλισμού που θα χρειαστούμε.

Παρακάτω ένα παράδειγμα που ενώ υπάρχει οπτική επαφή οι πιθανότητες να έχουμε απροβλημάτιστη σύνδεση 24 ώρες το 24ωρο είναι μικρές….

airlink1a

με τον ίδιο ακριβώς εξοπλισμό αλλά με μόνη αλλαγή στο ύψος του ιστού μας η κατάσταση άλλαξε…

airlink2a

Κάντε μία δοκιμή και παρακολουθήστε online την ζώνη Fresnel καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως η απόσταση σύνδεσης η εκτιμώμενη ισχύ του σήματος η ποιότητά του αλλά και την συνολική απόδοσή της εγκατάστασης μας.

Airview

Κατά τον σχεδιασμό μίας εγκατάστασης θα πρέπει επιπλέον να πάρουμε και μετρήσεις επιτόπου των περιοχών που μας ενδιαφέρουν. Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι να εξετάσουμε τον περιβαλλοντικό θόρυβο.
Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι χρησιμοποιώντας το Airview, μπορείτε να βρείτε ένα βήμα-προς-βήμα οδηγό σε άλλο άρθρο μας εδώ.
Στην περίπτωση που ολόκληρο το φάσμα είναι θορυβώδες θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση διαφορετικής μπάντας. Για παράδειγμα, εάν η μπάντα των 2,4GHz είναι γεμάτη, αυτό μπορεί να είναι μια καλή ιδέα ώστε να επιλέξετε την μπάντα των 5.GHz.

Quiet Loco M2

Fade Margin

Η ισχύ του σήματος μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές (αλλαγή εποχής, βροχοπτώσεις, κλπ).

Ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνουμε συνήθως υπόψη 15dBπεριθώριο εξασθένησης», προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό ποσοστό uptime και πιο ισχυρή σύνδεση.

Leave A Reply