Τι είναι το access point ;

Access point (σημείο πρόσβασης) λέμε την συσκευή που μέσω αυτής αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο άλλες συσκευές μας ασύρματα ή ενσύρματα.

TL-WA801mesa

Leave A Reply