Τι είναι το router ;

Router λέγεται η συσκευή που αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει με δεδομένα και με συγκεκριμένη σειρά (δρομολογημένα) τις υπόλοιπες συσκευές μας σε ένα τοπικό δίκτυο.
Ένα router μπορεί να είναι ταυτόχρονα και modem αλλά και access point.

Στην αγορά σήμερα υπάρχουν συσκευές που είναι Modem, router και wifi access point μαζί σε μια μόνο συσκευή.

TL-WA801mesa

Leave A Reply