Τι είναι το WiFi και τι το Wlan ;

WIFI Logo meso WLAN ICON

Το WiFi (wireless fidelity) ή WLAN (Wireless Local Area Network) είναι μια σειρά τεχνολογικών προδιαγραφών για την ασύρματη επικοινωνία και διασύνδεση συσκευών που την υποστηρίζουν.
Έτσι για παράδειγμα ένα smartphone ή ένα Laptop μπορούν να συνδεθούν χωρίς καλώδιο μεταξύ τους αλλά να συνδεθούν και στο διαδίκτυο.

Leave A Reply