Πως θα φτιάξουμε ένα απλό Guest Wifi με Mikrotik.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως φτιάχνουμε ένα guest wifi που θα συνδέονται μόνο οι guest users.

Πάμε wireless και πατάμε “+”

 

Επιλέγουμε το Virtual

Το ονομάζουμε guest για να το ξεχωρίζουμε

μετά πάμε στην καρτέλα security profiles να φτιάξουμε το profile για το guest

πατάμε στο “+”

Το ονομάζουμε guest profile επιλέγουμε το WPA2 PSK στο WPA2 key βάζουμε τον κωδικό του wifi που θέλουμε

επιστρέφουμε στην καρτέλα που έχουμε ανοιχτή και στο πεδίο security profile επιλέγουμε το προφίλ που μόλις φτιάξαμε

στο ssid βάζουμε το όνομα που θα βλέπουν οι χρήστες μας και πάμε apply

Μέτα πάμε bridge πατάμε στο “+”

φτιάχνουμε ένα δεύτερο bridge

και στην καρτέλα ports πάμε να του βάλουμε το virtual ap που φτιάξαμε

 

 

Πατάμε στο apply.Μέτα πάμε στο ip -> address list πατάμε στο “+”

βάζουμε μια ip στο bridge που φτιάξαμε

και τέλος πάμε ip -> dhcp server για να φτιάξουμε τον dhcp server μας που θα τρέχει στο guest

 

επιλέγουμε το interface που θα τρέχει

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε την επιλογή του subnet στο οποίο θα δίνει διευθύνσεις ο DHCP Server πατώντας πάλι το κουμπί Next.

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε πατώντας Next την διεύθυνση που είχαμε ορίσει προηγουμένως  (στο IP -> Addresses).

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε την δεξαμενή (pool) των διευθύνσεων την οποία θα χρησιμοποιεί ο DHCP Server για να δίνει διευθύνσεις στους χρήστες.

Μετά πατάμε το κουμπί Next.

Στο καινούριο παράθυρο, επιβεβαιώνουμε πατώντας το κουμπί Next, τους DNS Servers.

Στο τελευταίο παράθυρο, αποδεχόμαστε την τιμή που μας έχει δώσει το πρόγραμμα πατώντας Next.

Πατάμε το κουμπί ΟΚ και  τελειώσαμε  με την ρύθμιση του DHCP Server.

τέλος μπορούμε να δούμε ότι εκπέμπουν 2 wifi ένα αυτό που είχαμε από πριν και ένα το νέο που φτιάξαμε τώρα για τους “επισκέπτες” guests users.

 

Καλή επιτυχία!

 

Leave A Reply