ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ – Γενικά

Η οπτική ίνα (optical fiber ή optical fibre) είναι μια εύκαμπτη διαφανής ίνα φτιαγμένη από γυαλί silica (υψηλής καθαρότητας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας και σε μεγάλες θερμοκρασίες) ή από αντίστοιχο πλαστικό, με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από μια ανθρώπινη τρίχα.

Οι οπτικές ίνες μεταφέρουν φως από τη μία άκρη της ίνας στην άλλη και χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες, διότι επιτρέπουν ταχύτητες (bandwidths) πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να δώσουν τα κοινά καλώδια, σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Επιπλέον, οι οπτικές ίνες δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Οι οπτικές ίνες αποτελούνται από έναν διάφανο πυρήνα (core) ο οποίος περιβάλλεται από μία διάφανη επένδυση με χαμηλότερο δείκτη διάθλασης.

Οι οπτικές ίνες που υποστηρίζουν πολλές διαδρομές διάδοσης ονομάζονται multi-mode fibers (MMF), ενώ εκείνες που υποστηρίζουν μία διαδρομή διάδοσης ονομάζονται single-mode fibers (SMF). Γενικότερα, οι MMF έχουν μεγαλύτερη διάμετρο πυρήνα και χρησιμοποιούνται σε επικοινωνίες μικρών αποστάσεων με μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ οι SMF χρησιμοποιούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 1.000 μέτρων.

Σημαντική λεπτομέρεια στις επικοινωνίες με χρήση οπτικών ινών είναι εκείνη της προέκτασης των καλωδίων έτσι ώστε οι απώλειες να είναι ελάχιστες. Η σύνδεση καλωδίων οπτικής ίνας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και περιλαμβάνει την προσεκτική διάσπαση των ινών (cleaving) και την τέλεια ευθυγράμμιση (alignment) και την σύνδεση (splicing) των πυρήνων. Για τις μόνιμες συνδέσεις των καλωδίων οπτικών ινών χρησιμοποιούνται μηχανικοί σύνδεσμοι. Για τις μη μόνιμες ή τις προσωρινές συνδέσεις χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι σύνδεσμοι (connectors).

 

Επόμενο άρθρο: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ – Επικοινωνίες

 

Leave A Reply