Βάζουμε όρια στους Guest WiFi χρήστες με Mikrotik.

Σε  αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως μπορούμε να βάλουμε όρια στους guest χρήστες και μόνο.
Βλέπουμε ότι οι guest παίρνουν ip από 10.10.10.2 έως 254.

 

Παμε ip -> Firewall

 

Address lists πατάμε “+” και κάνουμε το παρακάτω

Μέτα πάμε στην καρτέλα Mangle πατάμε “+”

 

Επιλέγουμε forward

Στην καρτέλα Action την επιλογή πάλι στο action mark connection και στο πεδίο new connenction mark γράφουμε all conn τέλος πατάμε apply

πατάμε πάλι “+”

επιλέγουμε το forward

στο connection mark το all conn που φτιάξαμε πριν

στην καρτέλα Advanced στο dst address list βάζουμε το guest user

Στην καρτέλα action επιλέγουμε το mark packet

και στο πεδίο που μας ανοίγει γράφουμε guest dw pk

πατάμε πάλι “+”

επιλέγουμε το forward

στο connection mark το all conn που φτιάξαμε πριν

στην καρτέλα Advanced στο src address list τώρα βάζουμε πάλι το guest user

Στην καρτέλα action επιλέγουμε το mark packet

και στο πεδίο που μας ανοίγει γράφουμε guest up pk

πάμε αριστερά στα queues

πατάμε “+”

το ονομάζουμε total και στο max limit δίνουμε 10M δηλαδή 10mbps

ξαναπατάμε στο “+”

και φτιάξουμε το προφίλ για το dw γράφουμε στο όνομα guest dw στο parent επιλέγουμε το total στα packet marks το guest dw pk και τέλος στο max limit 9M

κάνουμε το ίδιο και στο up όνομα parent το total packet marks επιλέγουμε το guest up pk και max limit 1M

Τώρα πάμε queue types και “+”

Το ονομάζουμε pcq guest download και επιλέγουμε το pcq

Στις επιλογές που μας ανοίγει δίνουμε 2M στο rate είναι τα mbps που θέλουμε να μοιράζει ανά user

κάνουμε το ίδιο και με το upload

στο rate βάζουμε 512K και πατάμε apply

 

τώρα πάμε πάλι πίσω στο queue tree επιλέγουμε το guest dw με διπλό κλικ

και στο queue type βάζουμε το pcq guest download

κάνουμε το ίδιο και για το upload

επιλέγουμε το pcq guest upload

τέλος στο speedtest που κάναμε βλέπουμε ότι το download είναι 2Μ

και το upload κοντά στα 512k που του ρυθμίσαμε

 

Φυσικά μπορείτε να θέσετε τα δικά σας όρια για τους Guest Users αλλάζοντας τις τιμές που βάλαμε παραπάνω με τις δικές σας.

 

Καλή επιτυχία!

Leave A Reply