Πως κάνουμε ένα Hotspot με Radius Server στο Mikrotik.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείξουμε πως φτιάχνουμε ένα Hotspot με Radius Server.

Πατάμε αριστερά στο wireless για να ενεργοποιήσουμε το ασύρματο του Mikrotik.

 

πατάμε πάνω στο interface και το κάνουμε enable πάνω με το κουμπί στην μπάρα

πατάμε στην καρτέλα wireless για να το κάνουμε access point

επιλέγουμε το ap bridge mode και στο πεδίο ssid βάζουμε το όνομα που θέλουμε να εκπέμπει

 

τέλος πατάμε apply.Μέτα πάμε στο menu bridge και στην καρτέλα που μας ανοίγει πατάμε στο “+”.

φτιάχνουμε ένα bridge για το hotspot

 

και στην καρτέλα ports πάμε να βάλουμε το wlan1 στο hotspot bridge

 

 

 

τέλος πατάμε apply

Πάμε ip -> address και πατάμε στο “+” για να ορίσουμε ip στο hotspot bridge που φτιάξαμε

 

 

τέλος πατάμε apply

παμε ip -> dhcp server

Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε το κουμπί DHCP Setup και στο νέο παράθυρο επιλέγουμε το hotspot bridge

 

Πατάμε το κουμπί Next.

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε την επιλογή του subnet στο οποίο θα δίνει διευθύνσεις ο DHCP Server πατώντας πάλι το κουμπί Next.

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε πατώντας Next την διεύθυνση που είχαμε ορίσει προηγουμένως για το router (στο IP -> Addresses).

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε την δεξαμενή (pool) των διευθύνσεων την οποία θα χρησιμοποιεί ο DHCP Server για να δίνει διευθύνσεις στους χρήστες.

Μετά πατάμε το κουμπί Next.

Στο καινούριο παράθυρο, επιβεβαιώνουμε πατώντας το κουμπί Next, τους DNS Servers.

Στο τελευταίο παράθυρο, αποδεχόμαστε την τιμή που μας έχει δώσει το πρόγραμμα πατώντας Next 

Πατάμε το κουμπί ΟΚ και έχουμε τελειώσει και με την ρύθμιση του DHCP Server.

Τώρα πάμε ip -> Hotspot

πατάμε hotspot setup

Και επιλέγουμε το interface που θέλουμε να τρέχει το hotspot εμείς βάζουμε το hotspot bridge

πατάμε next.

πάλι next

στο pool πατάμε next πάλι

next

next

στους dns next

γράφουμε hotspo.t

βάζουμε user pass για τον hotspot user τον δικό μας

και ok

Πατάμε διπλό κλικ πάνω στον server

και κάνουμε το addresses per mac 1 δηλαδή να συνδέεται μόνο μια mac address με την ίδια ip

μετά πάμε server profiles

πατάμε στο profile hsprof1

στην καρτέλα radius το κάνουμε enable

μετά πάμε ip -> packages για να δούμε ότι όντως έχουμε εγκαταστήσει τον user manager από τα extra packets

 

Πάμε στον radius

Πατάμε στο “+”

επιλέγουμε το hotspot στο address 127.0.0.1 και στο secret τον κωδικό του server

Τέλος πατάμε στο incoming

και επιλέγουμε το Accept

κάνουμε ένα reboot στο router

 

και μόλις ανοίξει πατάμε την ip του router /userman βάζουμε σαν username το admin και κάνουμε login

 

 

πατάμε στην επιλογή routers

ADD

New

και βάζουμε το όνομα την ip και το password που βάλαμε πριν τέλος πατάμε add

 

Πατάμε στο customers για να βάλουμε κωδικό στο login page του usermanager

 

 

Μετά πάμε profiles και πατάμε στο “+”

γράφουμε το όνομα του προφίλ

τώρα πατάμε add new limitation για να βάλουμε όρια

επιλεγουμε new limit

γράφουμε bronze στο όνομα και στο rate limit 254K kai 1M τέλος πατάμε add

πάλι add

και save profile

μετά πάμε στην καρτέλα users add και στην επιλογή one

βάζουμε username και password και το προφίλ του χρήστη που θέλουμε να πάρει τέλος πατάμε add

τέλος άμα συνδεθούμε ασύρματα και βάλουμε τα στοιχειά του χρήστη που φτιάξαμε θα δούμε ότι θα πάρουμε 254k upload  και 1M download επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα προφίλ που θέλουμε και τον κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Με λίγη εξάσκηση και προσοχή στα παραπάνω βήματα θα τα καταφέρετε.

 

Καλή επιτυχία!

Leave A Reply